2010. március 6., szombat

Serpents of Luxur part II. - Conan RPG

Az információszerzés végeztével, Luxur kapujánál Hor találkozott egy kereskedő ismerősével, Hepuval, aki építőanyagot és megkötözött kushita rabszolgákat vásárolt a piacon. Az ismerkedést hamar megszakította egy befolyásosnak tűnő Set pap, aki nagyon öregnek tűnt; fakó bőrrel, démoni arccal, és rettentő magassággal rendelkezett. A falakat elhagyni igyekvő tömeget a kígyóisten imádatára szólították fel, aminek hatására mindenki engedelmesen leborult a földre. Thotrának erősen győzködnie kellett Logant, hogy ne próbáljon mást csinálni, különben a katonák elkapják őket és egy véres oltáron végzik, vagy rosszabb esetben kikötözik őket, hogy elrothadjanak. Mita és Aiia észrevette, hogy a pap megjelenésével egyidőben minden gazdagabbnak látszó luxuri lakos egyszerűen eltűnt a környékről, és amikor megjelentek nagy ládákat cipelő segédek, minden egyértelművé vált számukra: a ládákból hatalmas kobrákat dobtak a mozdulatlan emberek közé. Az egyik kígyó sebesen Hor és csapata felé tartott de még az utolsó pillanatban, mikor Logan már ugrásra készen szorongatta kardjának markolatát, Hepu egyik fekete rabszolgáját támadta meg. A kushita azonnal belehalt marásba, aminek természetellenessége erősen elgondolkodtatta Aiiát, miközben a tömeget lassan, a szokásos adminisztrációs dolgok után kiengedték a hatalmas kapun.


A falak tövében Thotra feszülten figyelt, és annak ellenére, hogy Logan demoralizáló módon mellette lépdelt, apró jelzésekkel próbálta felhívni társai figyelmét, hogy veszélyben vannak a kushiták miatt. Aztán egy villámgyors csellel megzavarta Logant és előrántott karddal rárontott a kushitákra. A rabszolgák hirtelen levetették magukról a köteleket és a tevékre felerősített építőelemek közé rejtett lándzsákat ragadtak meg, majd vérszomjas üvöltésekkel rátámadtak Thotrára és társaira. Hor csatlakozott a kushitákhoz, de Mita egyetlen jól irányzott csapással leterítette az áruló kutyát. Aiia félrehúzódott íjazni, Logan pedig megragadta Heput és a kushita lándzsások közé vetette a stygiait, hogy saját fekete rabszolgái nyársalják fel. A harc vége előtt Thotra halálos sérülést szenvedett, Mita mentette meg az elvérzéstől. A falakon gyülekező íjászok árnyékában a csapat a gyors továbbállás mellett döntött, sebtében kifosztották a halottakat (akiket Mita még nem kutatott volna át a harc hevében) és visszamentek Hatephez és Sadikinhez a kereskedőnegyedbe.

A sátorban Sadikin ellátta a sérülteket, Thotrát letették a még mindig kómában fekvő Demetrió mellé. Aiia, Mita és Logan megosztott minden megszerzett információt Hateppel, kiegészítve a napközben történt eseményekkel. A nemes nyugtalanítónak találta, hogy Thoth-Amon megközelítőleg akkor hagyta el Luxurt, amikor őt támadás érte a Khemibe tartó karavánon. Set szószólóját és a napokban felbukkant orgyilkosát, Ramanhotepet nem tekinti ellenségnek, hiszen ő és Sebak Meth, Thoth-Amon támogatói voltak abban a bonyolult királyi és papi hatalmi rendszerben, amit inkább nem részletezett. IV. Ctesphon palotájában tartózkodó lánya elleni támadást véleménye szerint Ishiti követői tették, akik észrevehették tegnapi érkezésüket. Ezért Hatep, miután Lon Logant ismét meggyőzte arról, hogy érdemes az érdekeiért vért ontania, azt javasolta, hogy másnap este észrevétlenül hatoljanak be az Ishiti templomba és öljenek meg mindenkit. A megbeszélést követő gazdag vacsora után Aiia betüvetést tanult Sadikintől, aki igen műveltnek bizonyult. Röviddel ezután, az éjszaka közepén fekete ruhás orgyilkosok rontottak be a sátorba, és csupán a brythún nő éles érzékei mentették meg az alvókat a lemészárlástól. Végül a négy támadó közül az egyik elmenekült, Hatep javaslatára pedig az egész csapat áthelyezte táborhelyét a várostól a Bakhr-folyó mentén néhány mérfölddel délre. Itt a két halott kereskedőt bedobták a krokodilok közé.

A sérülések ellátása, majd rövid pihenés után Sadikin beszerezte a csapat részére az Ishiti templom elnéptelenítéséhez szükséges fegyvereket és egyéb felszereléseket. Este Hatep mesélt egy titkos katakombáról is, amelyen keresztül észrevétlenül be lehet jutni Luxurba, a falaktól északra található csatornákból a nemesi házak között található üres és lezárt Ibis templomba. Feltételezése szerint a járatokat orgyilkosok és tolvajok járják, akik Set papjai vagy bizonyos nemesek elől rejtőzködnek. Éjjel, Aiia, Mita, Logan és Thotra végiglopakodtak a folyó mentén, egészen a csatornáig, majd behatoltak a sötét, ősi járatokba. Fáklyagyújtás után a csapat megmagyarázhatatlan módon eldeformált emberi csontokra bukkant, miközben Aiia és Mita félelmetes hangokat hallott a sötétből. Rövid felderítés után, először Logan, majd a többiek is meglátták azt a démoni borzalmat, amitől megfagyott ereikben a vér. Logan és Thotra, halált megvető bátorsággal nekirontott a csápos rettenetnek, míg Aiia és Mita, rövid tétovázás után csatlakozott a kézitusába. Stygiai társuk végül összeesett a csápok kíméletlen szorításában, de Logan és két nőstényördög harcostársa végül meghátrálásra késztette a nem evilági lényt. A barbár, akinek szemére vörös köd ereszkedett le, követte a menekülő démont a sötétbe, ahol ádáz csapásaival darabokra hasította annak testét.Assassination of King Conan I. (második próbálkozás):
A félbevágott játékülésen lehetőség nyílt a rég várt d20-as rendszertesztre: egy Conan vs. "parasztok" csatára. A kérdés tavaly, a szatymazi RPG táborban kezdődött, amikor András, az amúgy igen érdekes szerepjáték egyetem előadásán, GURPS 4-es méregmentőt (automatic miss dobással) elrontott tudattal megjegyezte, hogy Warhammerben Conant lenyomja öt vasvillás paraszt. Az eredmény ismeretes: a "parasztokat" Conan bár levágta, de nem volt eléggé devastating. A jónép igénye és a folyamatos konvertálás elkerüléséért (és remélhetőleg sokat örömére), azóta bevezetett d20 OGL-es Conan RPG keretein belül elkerülhetetlennek tűnt egy hasonló megmérettetés. Eredetileg 5 darab 7. szintű ellenfelet terveztem a 20. szintű Conan ellen, de az előkészületek során megsajnáltam a karaktereket, így végül (a könyvekben fellelhető npc-k kidolgozottságát illetően is egyszerűbb) 10. szintű ellenfelek mellett döntöttem, megnehezítve ezzel Conan, és egyben a rendszer jövőbeni sorsát. Lássuk felállást és az eredményt röviden:

A Conan RPG ikozaéder szögletű védelmi bástyája:
- Conan the Usurper, The King of Aquilonia (Cimmerian barbarian 15 / soldier 1 / thief 1 / pirate 2 / noble 1)
A Conan RPG (d20 gyűlölő) támadói, akik, mint utóbb kiderült, titokban az ICE ügynökei voltak és még a GM-et is megpróbálták megvesztegetni:
- Lázadó, az ország trónját magának követelő nemes (Aquilonian noble 5 / soldier 5)
- 2 darab, lefizetett Fekete Sárkány katona (Black Dragon soldier 10)
- Orgyilkos csábító, a királyné titulus várományosa (Zamoran thief 9 / temptress 1)
- Egy megvezetett, buta barbár (Cimmerian barbarian 10)

A csata az aranykupolás királyi hálóterem bejáratánál kezdődött, ahol a lefizetett őrök halkan kinyitották a kaput, majd beengedték a gyilkosokat. Az orgyilkos belopakodott és egy vállalható range incrementnél mérgezett nyilpuskalövedéket lőtt ki egy helyi háremből ágybacibált némber által, félig-meddig takarásában lévő, alvó barbárra. A lövedék célba talált, de biztos, ami biztos, az orgyilkos még közelebb merészkedett és kb. 20 lábról belehajította a szintén mérgezett Zhaibar kését a mozdulatlanul fekvő alakba. Ekkor rohant be az addig ajtóban várakozó, az orgyilkos eddigi sikerén igencsak fellelkesült DPR különítmény. Rohamjukat azonban félúton megszakította egy erőteljes hang, ami az őröknek azt parancsolta, hogy csukják be az ajtót. A hang Conantól származott, aki már teljes páncélzatban várta a merénylőket: barbár ösztönei ugyanis megsúgták neki, hogy a Rolemaster kritikus sebzést részletező táblázatai (!) sokkal-sokkal veszélyesebbek, mint a Warhammeré voltak. Conan rárontott az árulókra és a harc innentől kezdve 4 kör alatt véget ért (24 sec). Conanon először kisebb sebeket, majd egy hatalmas kritikust ejtettek, amibe akár bele is halhatott volna (!) - kb. 30% esély volt erre. Páncéljának háromszor okoztak komolyabb sérülést. Az egyik katonát a Fekete Sárkányoktól a charge utáni körben vágta le kétkezes kardjával, ráadasúl úgy, hogy a végzetes csapást nem is ő, hanem a neki háttal álló barbár okozta (pantherish twist). A másik katonával egy kisebb, majd egy massive damage végzett. A nemes és az orgyilkos gyakorlatilag egy-egy letaglózó ütés alatt meghalt, azonos körben (szintén massive damage miatt elrontott fortitude menő lett a végzetük). A negyedik körben, az utolsóként megmaradt barbár ellenfelén egy kritikus támadás (56 hp) és egy kisebb, de massive damage okozott maradandó károsodást, amibe az végül bele is halt...

Összegzés és összehasonlítás:
Egyetértően megállapítottuk, hogy ebben a szerepjátékban a 10. szint már iszonyatosan erős (ez ugyancsak jól látszódott a 7. szintű karakterekkel játszott tesztjátékon is). Conan meglehetősen lehengerlő volt a 20 feletti massive damage-ek miatt, de érdekesség, hogy volt esélye a támadóknak is. Összességében 131 hp-ból 90-et levertek Conanról és egy fortitude mentőnél esélye is volt padlót fogni. Külön érdekesség, hogy a Warhammeres harcnál, annak ellenére hogy Conan nem volt ennyire ütőképes és a rendszer sokkal szűkebb intervallumon mozog a karakterek kezdeti állapotát és azok tápolhatóságát, kimaxolhatóságát tektinve, nem volt egyetlen olyan eset sem, ahol Conan meghalhatott volna (tehát nem került 0 Wound vagy az alá és kapott kritikus sebzést). De megállapíható, hogy a rendszer jól vizsgázott, hiszen még ha plusz egy-két katonával Conan lenyomható lett volna, gyakorlatilag a setting szempontjait és a hangulati követelményeket figyelembe véve szinte irreálisnak tekinthető, hogy Conanra 5 db. 10. szintű karakter rárontson. Érzékeltetésképp, egy átlagos hybóriai király 12-15, egy válogatott palotaőr 6-7, Valeria 9, Constantius 10, Bélit 13, Thoth-Amon pedig 20 szintű. Tehát egyenlőre (és a kiegészítők hosszú sorát elnézve még sokáig) maradna a rendszer, a Rolemaster Standard System és az ICE nyomasztó árnyékát a fekete ikozaéderem egy 19-es dobással elsöpörte, így a legközelebbi játékalkalom során a játékosoknak lehetőségük nyílik áldozatot bemutatni a dobótestnek. Karakteráldozatot... :)

1 megjegyzés:

Thugra Khotan írta...

XP:
Logan: 1950 / FP: 2
Aiia: 1850 / FP: 2
Mita: 1850 / FP: 2