2010. február 27., szombat

Serpents of Luxur part I. - Conan RPG

Az előző kaland, a Besh-Bessu oázis túlélői, Nakhanam Hateppel együtt, nagyjából 10 napos kimerítő utazást követően érkeztek meg Stygia fővárosába, a sötét Luxurba. A Bakhr-folyó nyugati partjára épült gigászi piramisok, falak, és templomok árnyékában, a város legdélebbi területén található koszos kereskedőnegyedben tettek először látogatást. A barbár kimmériában született Logan értetlenkedő kérdéseire kiedült, hogy Luxurba nem lehet csak úgy besétálni, különösen idegeneknek nem. A koszos városszéli területen, egy figyelemre méló kivégzés megtekintése (kushita lándzsások belöktek egy meztelen rabszolgát a stygiai krokodiloktól hemzsegó folyóba) után egy kopasz helyi - felfigyelvén kimerültségükre - pihenésre invitálta őket a közeli sátrába. Aiiának feltűnt a rövid társalgásból, hogy az illető és Hatep már ismerhették egymást. Eközben Logan figyelmét sötétbőrű stygiai szajhák fedetlen keblei foglalták le, de nem annyira, hogy az indulásuk pillanatában ne vett volna észre egy őket figyelemmel kísérő ember hírtelen távozását.

A párnákkal és faliszőnyegekkel díszített sátor belsejében, elzárva a külvilágtól beigazolódott Aiia megfigyelése: a késöbb Sadikin néven bemtutatkozó kopasz stygiairól nyomban kierült, hogy ő Nakhanam Hatep egykori szolgája, aki két napja tért vissza a birodalom nyugati partjáról, ahol hónapokig rabszolságban tartották. Keletről jött társa, akivel Kheshattából Luxurba érkezett, éppen a sátrat vigyázta. Rövid bemutatkozás során megismerhette egymást a szedett vetett társulat, amely a következő tagokból állt:

Nakhanam Hatep - Besh-Bessu templomából kiszabadított luxuri nemes.
Sadikin - Nakhanam Hatep szolgája.
Mita - (András) Sadikin társa, messzi keletről jött csábító harcosnő.
Aiia (Zsolt) - brythún határvidéki vad nőstényördög.
Lon Logan (Mihály) - kimmériai barbár.
Demetrio (Krisztián, aki most nem volt jelen) - vanír zsoldos-martalóc.
Thotra-ak-mekri - kétes foglalkozású, sunyi, kopasz stygiai.

Demetrio, aki már a korábbi napokon is rettentő kimerültnek tűnt és amikor a végkimerültség határán a sátor selyempárnái közé feküdve ledobta magáról páncélját, borzalmas elváltozásokat fedezett fel a mellkasán: több helyen, tenyérnyi kitüremkedések tarkították testét, amikből betokosodott férgek másztak elő. Logan, mielőtt még Demetrio a fájdalomtól elveszítette volna az eszméletét, hangosan felröhögött és fanyar humorával megjegyezte, hogy "Demetrio elkapta a férgek kórját!" Sadikin gyorsan Demetrio segítségére sietett, a többiek pedig kicsit megismerkedhettek a stygiai orvostudománnyal: izzásig hevíttet, majd lehűtött kis késekkel a nemes szolgája kivágta Demetrióból a fertőzött részeket, a férgek eltávolítása után krokodil ürülékkel megszórta, nyers tevehússal befedte, a végén pedig bekötözte a sebeket. Sadikin megállapította, hogy a vanírnak Styx-láza és egy fertőzéses betegsége van, amit egy ritka szúnyogféle terjeszt, túlélési esélyei kétségesek.

Ezután Sadikin hozott vacsorát, rendbeszedte Hatepet (lemosta, leszőrtelenítette testét, haját leborotválta). Aiia érdeklődve próbálta ki a stygiai szőrtelenítés módszerét. Elalvás előtt Hatep megkérte Sadikint, hogy hajnalra hozzon neki és a barátainak szajhákat. Logan és Thotra élt a lehetőséggel, Mita és Aiia visszautasították a kettejük számára férfi örömrabszolgák nyújtotta élvezetek lehetőségét. Napfelkelte előtt meg is érkeztek a formás nők, akik vörös lótusszal bódították el az alvó férfiakat, így amikor azok finom öleléseik között felérbredtek, érzékszerveiket buja kéjvágy homályosította el. Mita is felébredt az ő nevét sugdosó kimmériai hangjára és dühösen odament a szeretkező párhoz. De túlságosan is közel. A vörös lótusz illata az ő elméjét is elhomályosította, így csatlakozott a pároshoz...

Ébredés és egy kiadós reggeli után Hatep előállt a tervével: keresni kell egy lefeizethető kereskedőt, akivel bejuthatnak a városi piacra, majd megtudni a lehető legtöbb információt arról, ami azóta történt, hogy megtámadták a Khemibe tartó karavánján. Hatep azt szerette volna, hogy a felbérelt kereskedő a nap végén haljon meg, többeknek viszont ez a rész nem tetszett; Thotrának mindenesetre nem voltak kifogásai. Délre Sadikin megszerete a kushita-stygiai félvér kereskedőt, Hort, majd két, nehéz terhekkel megrakott tevével elindultak a luxuri piacra. Búcsúzáskor Aiia és Mita észrevett egy rejtett, de sokatmondó pillantást Sadikin és Thotra között. A két gigászi kobra szobrok között áthaladó kapunál kopasz írnokok felvették a kívánt adatokat, és általános kérdéseket tettek fel Hornak, majd nyakba akasztható kerámialapkákat adtak a csapatnak. Bent, még a kapu árnyékában egy vak (vész)jósnő óvatosságra intő szavakat mondott Aiiának, mielőtt elvegyültek volna a zsúfolt piaci árusok és a helyi tavernák sűrűjében.

A nap végére több fontos információt és szóbeszédet tudott meg a csapat:
- IV. Ctesphon, Stygia királyának a közeli Set ünnepére új szandált készítenek, amire Shem városai lesznek ráhímezve, azon okból, hogy minden lépésével az országon tiporjon.
- A király testvérét és egyben az első feleségét, Derketo főpapját Namani Namathepet két hete megpróbálták megölni, de elkapták az orgyilkost, akinek állítólag ki volt vágva a nyelve, így nem tudtak kiszedni belőle semmit. Az orgyilkossal együtt a Derketo templom teljes őrségét feládozták Setnek, még azokat is, akik éppen nem voltak szolgálatban.
- Nakhanam Hatepnek korábban már több fiát is meggyilkolták, mindkét feleségével együtt, egyetlen még élő lánya, Anat Hatep a királyi palotában lakik és hónapok óta nem mozdult ki a onnan.
- A Hatep házat és az egész nemesi gazdaságot jelenleg egy palotából kirendelt pap, Surh irányítja; a szóbeszéd szerint sokkal rosszabbúl mint Nakhanam Hatep, aki kemény, de igazságos volt az embereivel. Nakhanam Hatep eltűnt, amikor néhány hónapja Khemibe tartott egy karavánnal, amit támadás ért és a nemes sosem érkezett meg a kikötőbe. Valószínüleg megölték az ellenségei, a karavánt pedig kifosztották.
- A néhány hónapja elnéptelenedett Ishiti templomban tegnap újra embert áldoztak, többen látták, hogy a papok hatalmas krokodilokat vittek be a templomba.
- Thoth-Amont, Set szószólóját és a király fő tanácsadóját már több hónapja nem látták Luxurban, állítólag Kheshattában van, de Set ünnepén biztos jelen lesz. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt éjjel különböző templomokban látni vélték a főpap hírhedt orgyilkosát, Ramanhotepet.
- Nakhanam Hatep lánya, Anat Hatep helyett Bessu Besek herceg a király egyik patrónusa a kettő közül (másnéven a király fél szeme) egy másik helyi nemes, Sebak Meth lányát, Khepri Methet vette feleségül nemrég.
- Nakhanam Hatep lányát tegnap megpróbálták megölni a palotában, de elkapták az orgyilkost, akinek viszont még gyorsan sikerült végeznie magával.
- Nakhanam Hatep és Sebak Meth jó kapcsolatot ápoltak egymással, baráti és gazdasági kapcsolat volt közöttük. A Khemibe tartó karaván, tehát Hatep megtámadásának feltételezett napján Sebak Meth is nyomtalanul eltűnt Luxurból. Nemesi házuk a mai napig üresen áll.

A játékalkalom külön érdekessége, hogy nem volt harc (bár ennek oka inkább az idő rövidségében keresendő) és hogy most először fordult elő olyan (több mint 15 év, 30 történet és kb. 40 session után), hogy a játékos kararkterek között nagyobb volt a nők aránya. Crom!

2 megjegyzés:

Thugra Khotan írta...

XP:
Aiia 1150 / FP 0
Mita 1150 / FP 0
Lon Logan 1150 / FP 0

Foreshadow-k: 0

Thugra Khotan írta...
Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.