2010. március 20., szombat

Damn You Mi-go Agents! - ToC

Chevalier (Tomi) vette a bátorságot és megmutatta New York-i sztárfotós barátjának, McKintyre-nek a különös rémarcokat ábrázoló fotókat azzal a céllal, hogy eggyel több szakvéleményt szerezzen. A fotóst alaposan felkavarta az eredmény, főleg miután saját munkáin is elvégezve a procedúrát hasonló végeredményt talált. A dilettáns azután Dr. Auerbach-al (D.Gábor) karöltve repülőn visszatért Bostonba, ahol Dr. Loong (Zsolt) és Bartolo (Dávid) már várták őket.

Első útjuk a Telekkönyvi hivatalba vezetett, hogy kiderítsék mi is állt korábban az iroda melletti üres telken, mely alatt a múltkor a Mr. és Mrs. Yates valami megmagyarázhatatlan dolgot művelt. Kiderült, hogy három évvel korábban elkezdődött ott egy építkezés, amit Howard Gordon polgármester a város főépítészi hivatala felett átnyúlva "arculati összeegyeztethetetlenség" címén leállított, a később beadott módosított terveket szintén elutasították. A nyomozás a cégbíróságon és az ügyészi hivatalon folytatódott, mivel az építtető-beruházó Hemingway Home Co. perre vitte az ügyet. A körülbelül egy évig húzódó procedúra alatt az alapozott telket kibérelte tőlük a Darius Grady & Co. akik máig tartják a bérletiviszonyt.

Innentől két irányba haladt tovább a kutatás.

1. A peres papírokból kiderült, hogy a város bőségesen kárpótolta a Hemingway Home Co.-t, azonban a kötelezte a céget arra, hogy vegyen részt a Bagoly-hegy bányászati jogaira kiírt tenderen, amit egyáltalán nem meglepő módon meg is nyert. Természetesen mire ez kiderült, addigra a lakásépíttető cég már létrehozta a Baradgo Bányászati Társaságot, aminek igazgatója az idősebb Hemingway fia, Mitchell Hemingway lett. A bányászati jogokról szóló szerződés átböngészése különös módon nem kötelezte a vállalkozót arra, hogy ténylegesen megkezdje a bányászati tevékenységet. Az már tényleg csak hab volt a tortán, hogy Hemingway nemrég feleségül vette Howard Gordon polgármester lányát, Erica Gordont.

2. Auerbach kérdőre vonta Grady-t a szomszédos telek ügyében, aki csak annyit mondott, hogy a helyet nem ő, hanem anonimitását kérő társa, az iroda titokzatos befektetője választotta. A nevét most sem volt hajlandó elárulni, de megígérte, hogy ha bármelyikük jelentésében is felbukkan az illető neve, nem fog habozni megosztani velük mindent...legfőképp a Conrad Lewis ügyről, melynek a jelek szerint igen sok köze van az iroda megalapításához. Auerbach magánvonalon kicsit utánanézett az ügynek, mely kapcsán érintőlegesen Armand Ronsard is folytatott nyomozást régebben, mikor még a rendőrség kötelékének a tagja volt. Sajnos mindenhol falakba ütközött, az ügyet úgy fest kormányszintű utasításra állították le, ám jelenleg még az utána való kérdezősködés is veszélyesnek tűnt. Auerbach rendőrségi informátorát, már csak a puszta érdeklődés után felfüggesztették, lakását megfigyelés, telefonját pedig lehallgatás alá helyezték. Az eljáró szerv minden gyanú szerint a 28-as törvény 533-as bekezdése alapján, az Egyesült Államok elleni bűncselekmények felderítésére létrehozott Nyomozóiroda, a BOI (Bureau of Investigation).
Hőseink tettek egy kirándulást a North Reading közelében található Bagoly-hegyhez, ahol az erdei úton nemsokára egy kerítés és egy tiltó feliratokkal díszített zárt kapu fogadta őket. A jogilag képzett Auerbach tudta, hogy ha bemásznak akkor az őrök minden zokszó nélkül keresztüllőhetik őket, így inkább a North Reading-i vasútállomás helyi ivójában kezdtek érdeklődni. Megtudták, hogy a bányát, - mely tulajdonképp soha meg sem nyitott - fegyveres kutyás őrök vigyázzák, akik naponta váltják egymást, emellett havonta egyszer egy gazdag nő is kihajt oda egy méregdrága autóval. Azt is beszélik, hogy viharos éjszakákon a Bagoly-hegyen eltűntek már emberek, legutoljára egy Calderon nevű pásztor, aki egyik elkóborolt jószága után eredt.

Ezalatt Bartolo egy zavaros alvilági ügyletbe keveredett az ír O'Herlihy csempészbandával, melyben kulcsszerepet játszott egy kanadából érkező fegyvercsempész szállítmány, egy Connelly nevű ír középgengszter, valamint a szintén ír Lynch unokafivérek. A probléma megoldása során Bartolo szétkente Connely fejét a párnán, az ifjabb Wilbur Lynchet feltolta az ír banda ranglétráján, a csempészett áruról kiderült, hogy a Bagoly-hegyhez megy, valamint Teddy Lynch révén azt is megtudta mi folyik ott.

Teddy biztonsági őrként dolgozott a Baradgo Bányászati Társaságnál, s bár elmondása szerint titoktartás kötötte, feladatának dicsősége vélhetően megrészegítette és megoldotta nyelvét. Beszámolója szerint az elkerített telepen nem a bányát őrzik, hanem magát a hegyet. S hogy mitől? Nos földönkívüliektől, akik valami számára is ismeretlen okból viharos éjszakákon megtámadják a hegytetőt.

A hihetetlen történetnek az a felfedezés kölcsönzött, némi valóságtartalmat, hogy sikerült a Yates házaspár által hátrahagyott készülékbe életet lehelni. A pontos működést még most sem értették, de az világossá vált, hogy az eszköz a szomszédos telek közepére mutat, ugyanakkor ha elég nagy távolságra viszik tőle, a mutató a Bagoly-hegy felé fordul.

Auerbach és Chevalier meghívatták magukat vacsorára Mitchell Hemingwayhez és csinos nejéhez Ericához (bal oldali kép). A felszínes csevegés során három, váltakozó jelentőségű felfedezést tettek:

1. Mitchell Hemingway valami különös betegség folytán sokkal öregebbnek tűnik a koránál és láthatóan nagyon rossz bőrben van.
2. Mr. Hemingway megígérte, hogy utánanéz annak, hogy a szomszéd telekre vonatkozólag felszámolják-e a bérleti viszonyt és eladják-e a kérdéses terület tulajdonjogát a Darius Grady & Co.-nak.
3. Maurice Chevalier határozottan felkeltette Erica Hemingway figyelmét.

A vacsora alatt megejtettek egy fotót a párról, majd nemsokkal később a Bagoly-hegyről visszaérkező őrséget is lencsevégre kapták. Az irodába visszatérve előhívták a fotókat, ám azok egyikén sem láttak a korábbihoz hasonló rémarcokat.

Másnap tettek egy repülőutat a Bagoly-hegy fölött, lefotózták a kopasz hegytetőn található mesterséges, relatíve újnak tűnő kőkört, majd úgy döntöttek, hogy a szomszédos Sacred-hegy tetején éjszaka tábort állítanak és teleszkóppal felszerelkezve megfigyelik a Bagoly-hegyet. Ez így is lett, az vihart ígérő éj leple már a hegytetőn, egy sátorban érte őket. Nem sokkal sötétedés előtt még látták ahogy Erica Hemingway megérkezik a hegy lábánál álló kunyhóhoz, ahol határozott gesztikulálása alapján vélhetően utasításokat osztogatott az őrség számára, majd egyedül felbaktatott a tetőre. Nos amit a fenti kőkörben, vélt magányában művelt, azt most inkább nem írnám le, de annyit elárulok, hogy Chevalierben itt eltörött valami. Erica nem sokkal sötétedés után távozott autójával, a négyfős őrség pedig dinamitokkal és megmagyarázhatatlan módon átalakított Thompson géppisztolyokkal felvértezve elfoglalták pozíciójukat a hegy tetején, a kőkörben.

Amint villámlani és dörögni kezdett, az égből testes, rák és bogár keresztezésére emlékeztető, de mégis mélységesen idegen benyomást keltő szárnyas lények kezdtek ereszkedni a kőkör felé. Támadó hullámaikat az őrség derekas helytállással verte vissza - hatékonyságukban vélhetően nagy szerepet játszottak a preparált a fegyverek, melyek messzire világító lövedéksorozatokat okádtak magukból. A mészárszék hosszú percekig tartott, ezalatt a sátorponyva alatt kuksoló hőseink egymás kezébe adogatták a távcsövet.

A probléma akkor kezdődött, amikor az eső kopogása mögül, hatalmas, csapdába esett molylepkét idéző szárnyrezgés zaja szüremlett be. Mielőtt bármit tehettek volna a sátorlapot egy áttetsző anyagú, rákollóra emlékeztető hatalmas karom hasította szét. Néhányan kézbekapták fegyverüket, amikor is a résen betüremkedett egy idegen, szivacsszerű, milliónyi antennával tűzdelt fej. Bartolo lőtt elsőként, ám a torkolattűzből vakító fény lett, melynek hatására mindnyájan elvesztették a látásukat, majd az eszméletüket, ám egy bizarr suttogó hang még ott visszhangzott a fejükben: "Segítsetek!"

Világosodott már amikor magukhoz tértek, átázva és átfázva a Bagoly-hegy körgyűrűjében...már abban ami megmaradt belőle. Körülöttük ott hevert a négy őr, láthatólag hőseink fegyverei által legyilkolva, a dinamitok segítségével pedig valaki célirányosan felrobbantotta a köveket. A nyomolvasás kiderítette, hogy ezért is hőseink voltak a felelősek. A még az őrök által lemészárolt óriási szárnyas lények testeiből azonban egyet sem találtak, egyedül hátborzongatóan idegen nyomaik tanúskodtak ittlétükről. Begyűjtötték az átalakított Thompson géppisztolyokat, és már éppen távozóban voltak, amikor érkező autó zajára lettek figyelmesek.

Erica Hemingway drága Rolls Royce-a gördült a hegy lábánál álló kunyhó elé. A hölgy szétnézett odalent, majd elindult felfelé nyomozóink irányába. Mivel barátaink kíváncsiak voltak mi fog történni így elrejtőztek odafent. Erica hisztérikusan őrjöngeni kezdett az elpusztított kőkör láttán, és úrihölgyhöz nem illő trágárságokat szórt a halott őrökre, amikor is észrevette a kevésbé szakértő módon elrejtőzött Chevaliert. A nő óvatosan elővett egy pisztolyt, mialatt békítő szavakkal megpróbálta előcsalni a mágnáscsemetét, nem sejtve, hogy annak három másik társa célratartott fegyverrel rejtőzik a közelben. Mielőtt azonban lelőhette volna Maurice-t, Bartolo egy duplacsövűvel hatástalanította Ericát.

Dr. Loong orvosi kötelességének eleget téve a nő irányába szaladt, akiről már néhány lépésről észlelte, hogy még él. A doki közeledtére a nő dühödten felkiáltott: "Átkozott mi-go ügynökök! Libera me Magnum Innomiandum!" és ezzel a még mindig a kezében szorongatott pisztolyt maga ellen fordította. Dr. Loong az öngyilkosság ilyen megrázó demonstrálása ellenére is odaszaladt és döbbenten látta, hogy a nő valahogy elhibázta a fejlövést és még mindig életben van, bár vélhetően már csak percekig. A jó doktor felkészült a még oly reménytelen elsősegénynyújtásra, amikor szavakat hallott kiszűrődni a nő ajkai közül. Csak amikor az már másodszor ismételte el, akkor értette meg mit motyog: Hastur.

E képtelen helyzet és a nő öngyilkossága előtt kiáltott szavai nyomán a doktornak beugrott egy figyelmeztetésként is felfogható passzus, amit azon az ősi kínai papíron olvasott, melynek tanulmányozására oly sok időt fordított:

"If a powerful follower of the Great Unnamable (Magnum Innomiandum in Latin) survives a genuine suicide attempt, then he can summon the Feaster from Afar, by speaking the god's name three times. The consequences are gruesome, death and madness will follow."

A doktornak a másodperc tört része, egy rövid szó kimondása előtt kellett döntenie. Először arra gondolt befogja Erica vértől bugyogó száját, ám végül semmilyen kockázatot nem vállalva összeszedte minden akaraterejét, majd felfogásával és hivatásával szembeszállva kitörte a haldokló nyakát. Kellő magyarázat híján a többiek elborzadva álltak a látvány előtt, Chevalier elméje ekkora végképp megrendült és idegösszeomlást kapott.

Mialatt a lehetőségekhez képest alaposan eltüntették a nyomaikat és elindultak vissza Boston irányába Dr. Loong elmesélte nekik mit olvasott a kínai szövegben, ami talán magyarázatként szolgálhat arra amit tett. Ám sem a hallottak, sem pedig Erica szavai nem szolgáltak lelki megnyugvással.

"Átkozott mi-go ügynökök!"

A kampánynaplót majd buzgón tanulmányozzátok, mert bizonyos események és nyomok csak ott szerepelnek.

Nincsenek megjegyzések: