2010. március 13., szombat

You Might Surprise Yourself - T-CORTEX

Connor (Zsolt) , Candy (Dávid) és Waitman (Krisztián) bilincsbe vert triója egykedvűen tűrte a repülőutat vissza az Európa Ellenállás bázisára. Ám a tudós szarkasztikus megjegyzései arra sarkallták az őket letartóztató Escobar tábornokot, hogy belátva a helyzet képtelenségét végül ellenszegüljön a másik John Connor parancsának és legalább a bilincset levegye róluk.
A korábbi Lehman bunkerben (fenti kép) már huszonegynéhány katona ténykedett, hogy felkészítsék a helyet a Padova közelében lévő alaptábor lakóinak fogadására. Ám munkájuk nem kötötte le őket annyira, mint a szóbeszéd ami elterjedt közöttük: az a John Connor aki itt van velük, nem ugyanaz a John Connor akinek hangját a rádióból ismerik és aki lelket önt beléjük mióta az Ítélet napja megtizedelte az emberiséget. A csoport legott két részre is szakadt, egyikük szerint ez a Skynet trükkje, ez a Connor egy hamisítvány akit tanácsos lenne mihamarabb szétszerelni. Ezzel szemben a másik csoport isteni beavatkozást lát abban a tényben, hogy Connor egyszerre több helyen is jelen tud lenni. Ez utóbbi elmélet nem újkeletű, az Emberi Ellenállás vezetőjét sokan régóta emberfeletti képességekkel ruházzák fel és elképesztő történeteket rebesgetnek tetteiről. Ezzel most maga Connor is kénytelen volt szembesülni, amikor az egyik lángoló tekintetű katona így fordult hozzá: "Allah a mi Urunk és John Connor az ő prófétája!".

A két frakcióra szakadt csapat persze elképzelni sem tudta, hogy az isteni kinyilatkoztatás és a Skynet trükkje mellett egy harmadik magyarázat is lehetséges. A bázisra megérkezvén hőseink, Collino őrnagy és Escobar tábornok társaságában zárt ajtók mögött felvették a kapcsolatot Serrano Point-tal. A két John Connor 20 percig beszélt egymással egy biztonságos videócsatornán keresztül. Először keresztkérdésekkel meggyőződtek egymás személyazonosságáról, váltottak néhány szót Kate-tel, elméleteket állítottak fel arról mi történhetett, majd egyeztették a genfből zsákmányolt információkat. Az egyik legérdekesebb felfedezést a képernyőn látható Connor mutatta nekik: a kocka eltűnését követően egy kövér cseppnyi higanyra emlékeztető folyadék maradt hátra a repülőben. A szubsztancia kísértetiesen emlékeztetett a mimetikus polialoidra. Connor tudósai találtak benne egy összetevőt amit nem tudtak azonosítani, könnyen lehet hogy egy eleddig ismeretlen anyag. Az ezt felfedező tudós, Benson, tréfásan magáról nevezte el bensodiumnak. A 20 perc nagyjából ennyire volt elég. Ezalatt Waitman azt ellenőrizte, hogy az adás helye megegyezik-e a Ellenállás főhadiszállásának koordinátáival, kiszűrve egy esetleges csalás lehetőségét.

A beszélgetést követően Connor úgy döntött beszédet tart az embereknek, melyben elárulja nekik a duplikáció tényét, elmagyarázza hogy a Skynet akaratlanul is milyen szerepet játszott ebben, valamint felszólítja őket a titoktartásra rávilágítva arra, hogy ha ez a tény titokban marad az milyen stratégiai előnyökhöz juttatja őket.

A beszéd alatt Candy egy kicsit hátrébb állt az emberektől így észrevette, hogy egy kapucnis alak kiválik onnan és egy néptelen folyosón elindul, anélkül hogy erre felhívta volna más figyelmét. Az őrmester ösztöneinek engedelmeskedve követni kezdte. A férfi bement egy résnyire nyitvahagyott ajtón, Candy óvatosan félreállt és hallgatózott. Kiképzése mentette meg az életét: egy kézigránát kibiztosításának kísérőzajai szűrödtek ki a helységből, majd ezt rögvest követte a a lábához kigurított acéltojás is. Az őrmester egy jól irányzott rúgással előreküldte a robbanószerkezetet, ami begurult egy, a folyosón előrébb található másik helység szintén résnyire nyitott ajtaján. A robbanás kiszakította az ajtót és a légnyomás egy halott férfi testét taszította a folyosóra, akinek üvegesedő tekintete belefúródott Candy-ébe. Az őrmester lába földbegyökerezett a felismeréstől: a földön fekvő testben néhai katonatársát, Lybecker tizedest ismerte fel.

A döbbenetből Waitman érkezése rázta fel, ám mielőtt elmagyarázhatta volna mi történt, felismerte hogy a tudós nem a gránát robbanásának zajára érkezett. A folyosó végéről továbbra is Connor beszéde visszhangzott, Lybecker teste eltűnt, az ajtó is sértetlennek bizonyult, sőt az a helység is üres volt, ahová korábban a kapucnis férfi bement. Candy a tudattól, hogy éber látomások gyötrik szótlanul, felhős hangulatban sarkon fordult, míg Waitman fájdalomcsillapító után kutatva bement az 'Infirmary' feliratú ajtón, mely az egy kicsit előrébb található helység bejáratát fedte, mindössze résnyire nyitva.

A szobában orvosi műszereket és gyógyszereket talált, valamint egy tábori ágyon egy bekötözött, infúzióra csatolt ismeretlen férfit. Felmarkolt egy levél fájdalomcsillapítót és elindult kifelé, amikor is valaki vagy valami vasmarokkal elkapta hátulról. A tudós elvesztette az egyensúlyát és nagy zajjal a behajtott ajtónak vágódva elterült a földön. Azonnal elveszítette az eszméletét, de annyit még érzett, hogy valami meleg és nedves folyadék kezd el szétterülni az arca körül a padlón.


A távolodó Candy megperdült a zajra és harcrakészen fogadta a támadólag kirontó "sérültet" akiben felismerte a korábbi látomásban szereplő Lybeckert (fenti kép), ám az ezúttal sokkal élőbbnek bizonyult. Amint közelharci fogást találtak egymáson mindkettejük számára világossá vált, hogy emberfeletti erejük gépet sejtet az élő szövet alatt. Candynek nem úgy tűnt, hogy Lybecker felismerte volna, így hamarost pusztító kézitusába kezdtek. A zajra egyre többen figyelmesek lettek, Connor félbehagyta a beszédet és átvágott a tömegen, mialatt egy katona a kezébe nyomta harci karabélyát.

Az imigyen felfegyverzett hősünk oldalán Escobarral védekezésre felszólító parancsokat szórva berontott a hosszú folyosóra, ahol a két gépember vívta ádáz harcát. Candy észlelte, a közeledőket ezért úgy fordult a folyosón, hogy Lybecker közte és a fegyveresek között legyen kiváló célpontot adva nekik ezzel. Escobar pisztolya a távolság miatt mindössze két jó találatot szállított, ám Connor páncéltörő golyókkal töltött karabélya lényegesen elsöprőbbnek bizonyult. Az első két sorozat komoly sérülést okozott, ezért a gépember földhözvágta Candy-t majd ezt az előnyt kihasználva sarkonfordult és irdatlan sebességgel az elsődleges célpontként azonosított Connor felé lódult. A távolság azonban megmentette hősünket, akinek így alkalma nyílt még egy utolsó, végzetes sorozatot küldenie a terminátorba, ami harcképtelenné vált.

Miután Waitmant magához térítették szétszerelték a gépet, ezalatt Collino és csapatai átkutatták a komplexum környékét további beszivárgók után kutatva. Kiderült, hogy a Lybecker egység a 800-as széria 102-es modellje, és innen egy kilométerre dobta le egy légi H/K egység. A Skynetnek feltűnt a légi forgalom, amit a V-22-es osprey folytatott az ideköltözés első stádiumának során, a 102-es modell feladata az volt, hogy kiderítse hogy emberek rejtőznek-e a bunkerben és ha igen ezt jelentse és kísérelje meg teminálni őket. A jelentést már órákkal ezelőtt elküldte a Skynetnek, majd egy, az emberek számára járhatatlan bejáraton beszivárgott és betegnek álcázva magát befeküdt a néptelen orvosiba. Connor számára nem bírt meglepetéssel, hogy a gép az orvosit válaszotta rejtekhelyül, ugyanis a terminátorok az emberi közösségekben gyakran először a gyógyítókat ölik meg.

Connor - zsenialitását bizonyítva - Waitmannel együtt, meghegesztett egy hamis jelentést a 102-es modell nevében a Skynetnek, amiben tudatták, hogy a küldetés sikerrel járt, a bázist megtisztította az emberi ellenállóktól. Tudták, hogy ezzel csak annyi időt nyernek, hogy kiüríthessék a bázist aminek felújításaival még nem is végeztek. Megszervezték a transzport prioritásokat és részben légi úton, részben gyalogosan elindultak vissza a padovai alaptábor felé.

Majd egy hónapot töltöttek az egykori konténertelepből létrehozott erődben. Ezalatt mindnyájan felgyógyultak a sérüléseikből, Waitman létrehozta a 12 informatikusból álló OZ csapatot, akik bevonásával elkezdtek előre összeállított, letöltésre kész programcsomagokat létrehozni az egyes terminator modellekhez. Ezek segítségével egy elfogott egység különösebben magas szakértelem nélkül relatív gyorsan átprogramozhatóvá válik. Connor és Connor folyamatosan tartották a kapcsolatot, megállapodtak abban, hogy Waitman-nel és Candy-vel elindulnak az uráli Koszvinszkij-hegyhez, hogy megtalálják a MIR központját és azon keresztül kapcsolatba lépjenek a Skynettel. A sikerükhöz elengedhetetlenül kapcsolatba kell lépniük a Vörös Ellenállással, az orosz hadigépezet örököseivel, akik az Ítélet napja óta kerülik az amerikaikat. Vezetőjük, Koncsalovszkij tábornok több mint másfél évtizede semmilyen diplomáciai közeledésre nem hajlandó a Connor vezette ellenállással.

Annyit sikerült megtudni egy orosz disszidenstől, hogy Koncsalovszkij és mobil csapata a tavaszt legtöbbször az ukrajnai Pripjatyban tölti, így hőseink ezt jelölték meg következő úticélnak. Találtak egy, a szláv nyelvben járatos civilt az erődben akit maguk mellé vettek, majd közös erővel életet leheltek egy helikopterbe, amit alaposan felkészítettek az útra. Az indulásuk előtti utolsó rádióadás alkalmával a kalifornai Connor arról tájékoztatta őket, hogy a chrono-csoport végzett a Genfből zsákmányolt adatok elemzésével.

A Skynet mérései szerint a kocka elmozdítása során a véletlenül a vivősugárba került biológiai egység a célponttól 24 kilométerre dél-nyugatra materializálódott...1 perc 37 másodperccel később! . Az adatok lementésének pillanatában a Skynet még a földetérés koordinátáinak meghatározásán fáradozott, ám azóta már maga is észlelhette az időelmozdulás tényét.

1 megjegyzés:

Batboy írta...

Advancement Points:

Connor: 6
Waitman: 5
Candy: 5