2009. április 11., szombat

Age of Worms: A Tizedik Sharni Gladiátorjátékok szabályzata

A Tizedik Sharni Gladiátorjátékok szabályzata

1. Minden harc potenciálisan halálos, de minden gladiátornak megvan a lehetősége a küzdelem feladására. A megadáshoz a gladiátornak el kell dobni a fegyvereit, le kell térdelnie és szét kell tárnia a karjait, a tenyerét felfelé tartva. A magát megadott felet megtámadó gladiátort azonnal diszkvalifikálják, elveszti a gladiátor státuszát és a sharni törvények szerint gyilkossági kísérlet vagy gyilkosság vádja miatt vizsgálat indul ellene. A magát megadott, majd egy másik versenyzőt megtámadott gladiátorra ugyanez vár. Az Aréna küzdőterének bármely módszerrel történő elhagyása a verseny feladásának minősül. A versenyt feladott résztvevőt egy vörös köpenyes Felvigyázó kíséri ki a harctérről.

2. Az Arénában minden összecsapás előtt egy perc áll a csapatok rendelkezésére, hogy a Felvigyázók által kijelölt területen felkészüljenek a harcra. Az egy perc leteltét a zöld köpenyes Főfelvigyázó kürtszava jelzi. Aki ezt megelőzően indít támadást, azonnal diszkvalifikálják.

3. A gladiátorok legfeljebb 40 láb magasságig lebeghetnek vagy repülhetnek. Az ennél magasabbra emelkedő versenyzőket azonnal diszkvalifikálják. A harctér homokjába ásással, süllyedéssel és süppedéssel próbálkozókat ugyanez a büntetés sújtja.

4. Minden csapatnak Kapitányt kell választania, aki a nyakában a csapat hadi jelvényét viseli kendő formában. Amennyiben egy Kapitány nyakából egy másik csapat megszerzi a kendőt és eljuttatja a saját Kapitányának, a kendőt vesztett csapat minden tagját diszkvalifikálják.

5. Minden harc egy csapat győzelméig tart, ami a többi csapat összes tagjának a halálával vagy megadásával történhet meg, illetve a csapatok Kapitányának nyakában lévő kendő megszerzésével.

6. Bár a nézők védelmét az Aréna szervezői biztosítják, minden ellenük irányuló támadás, legyen az véletlen vagy szándékos, az adott csapat teljes diszkvalifikációjával és esetleges jogi következményekkel jár. A tribünről illetve a nézőtérről szigorúan tilos befolyásolni a küzdőtéren zajló eseményeket, ilyen ügyekben a szabálysértés súlyosságától függően a Gladiátorjátékok biztonságát felügyelő Főfelvigyázó és a Királyi Citadella Főparancsnoka együtt jár el.

7. A győztes gladiátoroknak nincs joguk a legyőzöttek tulajdontárgyaihoz. A halott gladiátorok javai az Arénát illetik, de az elhunyt csapata elővásárlási joggal rendelkezik.

8. A diszkvalifikált gladiátornak azonnal a küzdőtér széléhez kell igyekeznie a körülményekhez képest lehető leggyorsabban, ahol egy vörös köpenyes Felvigyázó a szállására kíséri. Amennyiben ezt megtagadja, az egész csapata diszkvalifikálásra kerül.

9. Az első nap hat győztes csapatának díja egy bronz bulette trófea és tízezer ezüst. A harmadik nap három győztes csapatának díja egy ezüst medve trófea és huszonötezer ezüst. A negyedik nap két győztes csapatának díja egy arany sharni hármastorony trófea és ötvenezer ezüst. A Sharni Gladiátorjátékok győztesének díja a Bajnokok Övének birtoklása egy éven keresztül a következő évi játékokig és kettőszázezer ezüst.

Nincsenek megjegyzések: