2012. június 9., szombat

Hannibal's Game - DUNE

Hosszas előkészületek és tologatások után elkezdtük a Dűne-kampányt, mely felépítésében a The Queen's Gambit - T-CORTEX mintáját követi, tehát a cselekmény nem egymástól elkülöníthető fejezetekből épül fel, hanem folyamatosan halad, esetenként nagyobb időugrásokkal. Emiatt alapkövetelmény, hogy minden fejezetben, minden játékos részt vegyen. 

Íme a szereplők:
Hannibál Hurata basa (Zsolt) - a Hurata-ház trónvárományosa
Remen Khamadi (Dávid) - kémmester és gazdasági tanácsadó
Karel Pontes hakan (Krisztián) - kardmester és a safita erők főparancsnoka
Sikar Baal (Andris) - a Hurata-ház második mentátja


Intro


10193-at írunk, az ismert világegyetemet továbbra is IV Shaddam Padishah Császár uralja. Az uralkodó hatalma teljes és megkérdőjelezhetetlen, ám mégis veszély leselkedik rá az Arrakis bolygóról, ahol egy messiás zászlaja alatt a fremen bennszülöttek az univerzum működéséhez elengedhetetlen fűszer termelését veszélyeztetik.

Tíz évvel ezelőtt állítólag az Atreides-ház kezébe került egy bizonyíték arról, hogy a Padisah császár kétes eredetű forrásokból összegyűlt titkos kincstárat tart a Tessus Trius bolygón, melyet a hűséges Daina-ház őriz. Állítólag évtizedeken át halmozta fel itt azokat a hálapénzeket, melyeket gyakran ellentétes érdekcsoportoktól fogadott el kedvező döntések illetve ítéletek meghozatalának fejében. Kémek tudni vélték, hogy a kincsestár puszta létének bizonyítása hatalmas felzúdulást keltett volna nemcsak a Landsraad Nagytanácsában, de a KHAFT sőt az Űrliga köreiben is.

Az uralkodó nem tudta biztosan, hogy ez a bizonyíték valóban létezik-e és az Atreideseknek szándékában áll-e élni vele, ám egy esetleges trónfosztás kockázatát nem engedhette meg magának.  A kincstárat generációk óta titokban hűségesen őrző Daina-ház alsó-házai között árulót keresett, akinek támogatásával de-stabilizáltatta a planétát. Egyezséget kötött a safita haderejéről híres Hurata-házzal, hogy amennyiben leverik a zavargásokat, átvehetik a Tessus Trius irányítását. Amikor a Daina-ház és az ülésező sysselraad ellen atommerényletet hajtottak végre, IX. Heron Hurata vezetésével a safiták megszállták a bolygót és kíméletlenül leverték a lázadókat. Ezután Heron anyjának fivére, Kamil Cetero kapta meg a Tessus Trius kormányzását. Alkalmasságát hamar bizonyította, átszervezte a gazdaságot és olyan termelési mutatókat produkált, melyek messze meghaladták a Daina-ház eredményeit.

Másfél évvel ezelőtt azonban elkezdett visszaesni a termelés, melyet először a felelős Alsó-házak megpróbáltak eltitkolni egymás elől is. Amikor ez tovább már nem volt kivitelezhető, az éves gyűlésen előhozakodtak a hiánnyal és a kialakult minták alapján szervezett szabotázs akciókra kezdtek gyanakodni. A vizsgálatok azonban nem találtak igazi felelősöket, mindössze bűnbakokat, akiken annak rendje és módja szerint példát statuáltak.


Kamil Cetero, erőforrásait nem kímélve megpróbálta titokban tartani a hiányt a szoltán és a KHAFT felé, míg időt nyer a helyzet stabilizálására, ám egy Karola nevű hurrikán keresztülhúzta a számításait. A hurrikán azonban csak egy sokkal nagyobb vihar előszelének bizonyult.

A Harkonnen fennhatóság alatt álló Arrakis


A sziecs alvó óriásként terpeszkedett a két hold kékes fényében, avatatlan szem számára akár néptelennek is tűnhetett.  Bár a fremenek nagyrésze valamilyen ismeretlen okból réges-rég elhagyta már, tágas barlangtermei üresen tátongtak, várva hogy egy nap majd visszatérnek a lakói, maroknyian azonban most is őrizték a helyet.

A szikla függőleges kürtőjében nemrég földetért topter irányából négy fremen harcos kísért egy, a cirkoruhában gyakorlatlanul lépkedő külvilági férfit. Egy szűkebb barlangnyílás irányába tartottak, ahonnan halk szélcsengő hangja szállt és bódító tömjénillat terjengett.

A félhomályos helységbe tessékelték, melynek bútorzata kimerült egy leterített szőnyegben és a ráhelyezett néhány bőrpárnában, melyek egyikén egy rendkívül öreg fremen asszony kuporgott. Az idegen megvárta míg a nő ránéz, majd üdvözlésképp enyhén meghajolt és helyet foglalt vele szemben. Az öregasszony egy kopott kártyapaklit húzott elő bő ruhájának redőiből, lassan összekeverte a lapokat, majd arccal lefelé néhányat különféle alakzatokba rendezett. Az idegen feszülten, lélegzetvisszafojtva figyelt, küldetésének célja itt hevert előtte a Dűne tarot lapjai alatt.
A vén kezek lassan végigsimították a levegőt a lapok felett, majd céltudatosan felemelték az egyiket majd lassan sorban a többit is.
-  Végtelen vizet látok, mintha az Arrakis homokdűnéi hullámokká változtak volna. – szólalt meg a nő rekedtes hangján – Egy távoli szelídítetlen világ rengeteg titokkal. Az a kevés ember aki lakja, nem a világ csodáit kutatja, hanem egymással acsarkodik ott az úszó városokban.
Az idegen leplezetlen izgalommal előrehajolt, míg a jós folytatta a lapok olvasását.
-  Ártatlanok fognak ott meghalni egyetlen ember kapzsisága miatt, aki bűneit kettős árulással tetézi majd. - szünetet tartott és mélyen az idegen szemébe nézett, akinek lassan távozott a vér az arcából – Vidd hírül hát a gazdádnak, hogy ezen mindenki rajtaveszt…mint egy megnyerhetetlen fogadáson.

Hannibal's GameHannibál Hurata (fenti kép) és küldöttsége bejelentés nélkül, három századnyi űrerővel, egy századnyi gyalogsággal és egy századnyi gépesített gyalogsággal érkezett, a nagybátyja kormányozta Tessus Triusra. Karol Pontes hakan az űrerőt teljes egészében az orbitális pályán hagyta, csak a felszíni egységekkel szálltak le. Hannibált a titokban tartott gazdasági visszaesés felderítése mellett egy másik cél is vezérli: meg akarja találni a felelősöket, akik a nemrég elhunyt féltestvére elleni merénylet hátterében állnak. 

Első útjuk Hogartba, Kamil Cetero (bal oldali kép) kormányzóbég úszó-repülő palotájához vezetett, ahol a bég egy tárgyalás közepette fogadta őket. A jövedelmező olajfúrótelepeket üzemeltető Faestimus-ház és az általuk kibocsátott szennyezés terhétől lassan élhetetlenné váló Tlantea várost kormányzó Piarus-ház vezetői között igyekezett igazságot tenni. A döntésbe gyorsan be is vonta Hannibált, aki némi tájékozódás után elnapolta az ülést. Nagyjából ezután csatlakozott hozzájuk Andrea Cetero, Kamil felesége, aki felajánlotta az ifjú basának, hogy bált rendez a tiszteletére, ahová meghívja a bolygó összes fontos személyiségét - már másnap. Hannibál ezután összehívatta a gazdasági vezetőket és gyorsan felmérte, hogy a korábban ideküldött kémmestere jelentése milyen összhangban van az övékkel. Az eredményt mentátja egyértelműsítette: a legtöbb résztvevő őszintén hisz a  számokban, de néhányuk határozottan tudja, hogy ezek kozmetikázott adatok. Ezt követően külön szót váltott még a Zesus-ház vezetőjével és a Cirkarpusz-ház nyavalygó küldöttjével, megdicsérte a Bakala és a Faestimus-házakat kiváló eredményeikért, majd a kvóták emelését helyezte kilátásba.

Ezt követően búcsút vettek Cetero basától és visszatértek a reptéren várakozó hajójukra, ahol egy csendkúp alatt elemezték az elhangzottakat és vázolták a következő lépéseket. Hannibál mindenképp szeretné meglátogatni a Karola hurrikán miatt visszaesett Cirkarpus-házat, de azt, hogy a Tessus Trius-i tartózkodásuk alatt ott szálljanak meg, még nem véglegesítették. Lord Remen az Obas-házat jelölte meg mint leendő szállásadót, majd a küldöttség többi tagjával egyeztetve kémeket küldött ki. Az egyik csoport feladata felderíteni az Alsó-házak esetleges külvilági diplomáciai kapcsolatait, a másik a bolygón dolgozó csempész hálózat feltérképezésével lett megbízva.  

A megbeszélés végére beesteledett.   

Nincsenek megjegyzések: