2012. június 23., szombat

Monster's Ball part 1. - DUNE

Az éjszaka nagy részét még tervek szövögetésével töltötték, aminek eredménye az lett, hogy úgy döntöttek, felbolygatják kicsit az állóvizet: megterveztek egy ál-merényletkísérletet Hannibal (Zsolt) ellen. Beavatták két technikusukat, akik megtalálták a nem létező hibát a Cetero bég által küldött ornitopter irányításában, ami bizony szabotázsra adhatott gyanút. Erről először értesítették a béget, de szóltak, hogy tartsa titokban és  még ne indítson vizsgálatot.

Ezután látogatást tettek Tlanteában, a Piarus-ház székesvárosában, az albáró által biztosított ornitoptereken. Tervük az volt, hogy Faer is gyanakodjon, hogy mi lehet az oka, hogy nem a bég járműveivel jöttek, hanem neki kellett küldenie értük. Az albáró azonban szívélyes, és mindenekelőtt diszkrét  vendéglátónak bizonyult, nem kérdezett rá a repülő alkalmatosságok ügyére, ellenben kötetlen hangvételben beszélgetett Hanniballal. Beszélgetésükben kitértek a többi alsó-ház viselt dolgaira, egymáshoz fűződő viszonyukra, a Karola-hurrikán  esetére és a Hurata-ház általános megítélésére. Lord Remen tett még egy felfedezést Faer albáró tíz évvel ezelőtt meghalt, fogadott húgának állított szobrán, ám ennek fejleményeit megtartotta magának. Mindössze halálának körülményeire kérdezett rá. 


Lord Remen (Dávid) indult vissza elsőként az úszó-repülő Hogart palotába (fenti kép), hogy ideje korán érkezzen a Hannibal tiszteletére rendezett bálba. A vendégek között találkozott egy informátorával, aki felhívta a figyelmét két, közmegbecsülésnek örvendő vendégre, akik alvilági csempészettel foglalkoznak. A korábbi érkezést kihasználva Remen elhintette a szóbeszédet, hogy volt valami biztonsági probléma a bég által Hannibálnak küldött ornitopterekkel.

Hannibal és küldöttsége még üzenetet küldött a tlanteai Liga székházból a Somniusra, majd maguk is elindultak, a közben négyszáz méteres magasságba emelkedett Hogart palotába, ahol már javában állt a bál. Ünnepi belépőjük előtt még tisztázták a reggeli biztonsági problémát Kamillal és engedélyezték neki, hogy fű alatt belső vizsgálatot kezdeményezzen az esetleges felelősök előkerítésére.

Hannibál nyitóbeszédében egy híres tessusi költő verséből idézett, majd ünnepélyesen, - de legalább ugyanannyira keményen - beszélt a jövőről, ahogy az egy huratától elvárható volt. Szavainak a közelében álló felfegyverzett Pontes hakan (Krisztián) jelenléte mellékelt egy kevéssé bújtatott agresszív tónust. A megnyitót követően Kamil és Andrea Cetero bemutatták néhány fontos személynek, akikkel még nem találkozott. 

Mars Diodorus - a Tessus Trius katonai főparancsnoka
Yotam Salnar - a Liga nagykövete
Ty Vurna - birodalmi planetológus

Majd ezt követték az Alsó-házak eddig nem látott vezetői.

Julio Obas kormányzó - Obas-ház
Melnia régenskormányzó és a kiskorú Lord Horace Maleastro  - Maleastro-ház 
Tolus Tedicen kormányzó - Jontika-ház
Lady Barbara Bakala - Bakala-ház
Eitan Worku magisztrátus - Worku-ház

A többi ház képviselőivel érkezésekor, vagy az azt követő gazdasági ülésen már találkozott, így ők jobbára egy biccentést kaptak. Neleo Cirkarpus lovag egészségügyi problémákra hivatkozva kimentette magát, mindössze egy követet küldött maga helyett, az elszigetelt Hoyt-ház márkinője pedig jelentősen késett.

Az estély első felében mindenkinek jutott egy kis társalgás:

Hannibal

Beszélgetett a hadiiparra átállt, gazdasági jelentőségében meggyengült Eitan Workuval (bal oldali kép), akitől egy nagyon értékes, ám annál rejtélyesebb  góbédobozt kapott ajándékba. A magisztrátus még az úszó városába is meghívta. Ezt követően a késve érkezett Lady Helena Hoyt társaságát élvezte, akiről hamar kiderült hogy a birodalmi fényűző partikhoz szokott és láthatólag rettenetesen untatta a Tessus Trius vidéki krémjének rongyrázása.Sikar Baal (Andris)Lady Andrea Cetero már nagyon korán a mentát nyakába varrta egy udvarhölgyét, akiről biztosan tudta, hogy el fogja tudni szórakoztatni az emberi számítógépet. Ez így is lett, Lyra Ferro (bal oldali kép) érdekes részletekre hívta fel a tömeget tanulmányozó Sikar figyelmét. Ilyen volt az Alceus ikrek szerepcserés színjátéka, ám a mentát az udvarhölgy kiképzése felől sem maradt kétségek között.


Karel PontesHosszasan eszmecserézett Mars Diodorus (bal oldali kép) főparancsnokkal, aki egy cseppet sem aggódott a Worku-ház fegyverkezése miatt, ám annál nagyobb örömét fejezte ki, hogy végre hadgyakorlatozhat a safitákkal. Meg is egyeztek, hogy erre majd sort kerítenek a jövőben. Mars évente koszorúztatja Karel öccsének szobrát, így a hakan könnyedén megígérte, hogy teszteli Mars fiát, Apollo-t, akit apja szándékozik majd beíratni a Safita Akadémiára.
Remen KhamadiA Mohinder Mykytától kapott füles alapján megkörnyékezte a nagyon karizmatikus és láthatólag elég népszerű Ivan Arnulfot (bal oldali kép). Az úriember köztiszteletnek örvendő üzletember, így Remen bálfinolaj, rinochodonbőr és selachcsont beszerzésére irányuló hízelgő kérése nem talált nála süket fülekre. Megegyeztek, hogy a jövőben bizalmasan tartják a kapcsolatot a Liga székházakban hagyott üzeneteken keresztül.
Ezután rövid időre összegyűltek, hogy megosszák egymással személyes élményeiket, majd megint szétspricceltek a bálozók közé.

Nincsenek megjegyzések: