2012. július 14., szombat

Monster's Ball part 2. - DUNE

Az est további részében mindenki szocializálgatott azokkal, akiket már korábban kinézett magának.

Lord Remen a férfinak öltözött kereskedőhölggyel, Gian Agaloposszal cseverészett, hogy közreműködésével valamiképp elhelyezze magát a szürkepiacon. Tárgyalásukat azonban egy váratlanul rátörő rosszullét félbeszakította, így a bég orvosának gondjaira bízva a gyengélkedőre vitték.

Hannibál basa és Pontes hakan beszélgetésbe elegyedett Ty Vurna birodalmi planetológussal, akivel a környezetvédelmi és ökológiai  kérdések mellett a jövőről is szót váltottak. Úgy fest a termelés jelenlegi metódusával 20 évig tartható az ökoszféra sértetlensége, ezután egy halfajta megvakulásával elkezdődik a leépülés. Tudomásukra jutott, hogy a planetológus alig egy éve dolgozik itt, elődje, Fruz Frescani a teljes kutatási anyagával eltűnt.

Sikar Baal folytatta a diskurzust Lyra Ferro udvarhölggyel, aki felhívta a figyelmét a korábban egymással problémázó két albáró, Faer és Faestimus kedélyes csevegésére, illetve az egyébként szomszéd Lady Maleastro és Obas kormányzó feltűnő távolságtartására. Ezt követően megkérte a mentátot, hogy mutassa be a basának.  

A kereskedelmi tanácsadó a bég suk orvosának közbenjárására magához tért, és úgy döntött hogy az erős fájdalomcsillapítók hatása alatt (és Hannibál óhajának megfelelően) visszatér a bál forgatagába.

Hannibál felkérte táncolni Lady Barbara Bakalát, a Tessus Trius legidősebb Alsó-házának úrnőjét, aki kevesebb politikai és több személyes témát érintő csevegésük során kimért eleganciával viseltetett irányában.

Pontes érdekes beszélgetést folytatott a Worku házaspárral. Eitan lelkesen beszélt a katonai fejlesztéseikről és a katonák kiképzéséről, valamint meghívta a hakant és a basát egy demonstrációra, ahol egy titkos fegyver bemutatóját is kilátásba helyezte. Felesége Dasha tolmácsolta a bál úrhölgyeinek rosszallását, hogy Hannibál először Hoyt márkinőt tüntette ki a figyelmével. Emellett halvány utalást tett egy korábbi viszonyra Helena Hoyt és Hannibál néhai bátyja között.

A mentát észrevette, hogy a tízéves forma Horace Maleastro feltűnően tekintget az irányába, így társalgásba kezdett Melnia Maleastro régenskormányzónővel. A hölgy meglehetősen karcos véleménnyel volt a Hurata-ház gazdaságpolitikájáról és a basa látogatását sem méltatta kellő pompával.

A társaságba visszatérő Lord Remen mindjárt fel is kereste Yosif Alceust, a KHAFT képviselőjét és gúnyos tréfa köntösébe öltöztetve implikálta, hogy tud az ikertestvérével, Yanick-kal folytatott titkos szerepcseréről. A zavarba hozott üzletember sebtében csatlakozott testvéréhez, akivel távozott a bálról.

Az ifjú basa ezúttal Lady Maleastro-t kérte fel egy táncra, aki gyorsan zátonyra is vitte a beszélgetés politikai irányát, mondván nem akarja elrontani ezt a kellemes hangulatot. A hűvös hölgy annyit mondott, hogy álláspontjáról Sikar Baal majd biztosan részletesen beszámol.

Karel Pontes megpróbált szóba elegyedni Yotam Salnarral, a LIGA képviselőjével, ám olyan hideg, lekezelő elutasításban részesült, hogy inkább az udvarhölgyek társaságában folytatta Hannibál őrzését.

Sikar Baal azt a kérést kapta Lyra Ferro-tól, hogy mutassa be Hannibálnak, így a mentát odacsusszant két hölgy táncoltatása között Hannibálhoz. Lyra titkos kézjelzéssel adta a basa tudomására hogy négyszemközt szeretne beszélni vele.

Lord Remen megint összefutott Gian Agaloposszal, aki nyomatékosan ábrázolta, hogy ha a tanácsadó helyet kíván magának a kormány oldaláról, akkor onnan valakinek mennie kell. Ő magát megkerülhetetlennek aposztrofálta.

Hannibál keresett egy félreeső helyet és szóba elegyedett a Bene Gesserit boszorkánnyal. Lyra elmondta, hogy rendje egy átfogó műveleten dolgozik az Icao-kiterjedést uraló két ház köreiben és szeretnék ha Hannibál nem költözne oda és nem fordítana nagy figyelmet az ottani eseményekre. Cserébe a rend nem lesz hálátlan. A basa rábólintott, majd táncba vitte a vendéglátójuk nejét, akinek felvezette, hogy a Jontika-házra esett a választása mint vendéglátóra.

Ezt követően egyeztetett a ház fejével, az épp indulni készülő Tolus Tedicennel is, majd ünnepélyes keretek között meg is tették a bejelentést, Kamil Cetero pedig kihirdette, hogy egy hónap múlva összehívja a sysselraadot. Az illusztris vendégek közül a végül meg nem táncoltatott Helena Hoyt márkinő távozott először, aztán szépen lassan a többiek.

Hannibál még váltott pár szót Yotam Salnarral egy esetleges diszkont ügyében, amennyiben a jövőben nagyobb számú csapatmozgásra lenne igény a Zeta Aquila irányából.

A bált követő két hétben a huraták tábort vertek a Marina-kiterjedés második legnagyobb városában, átmozgatták a két századnyi haderőt és mozgásba hoztak bizonyos szálakat.

- eltüntették Cetero bég egyik technikusát és gondoskodtak róla, hogy a korábbi merényletgyanús járművön tényleg találjanak egyértelmű beavatkozást.
- Hannibálnak tudomására jutott, hogy Irmak három üzenetet váltott valakivel aki idevalósi.
- beérkeztek a jelentések az alsó házak külfrej kapcsolatairól, illetve a csempészhálózatok működéséről, annak főbb játékosairól.
- Remen bocsánatkérő levelet küldött Yosif Alceusnak
- Gülsah levélben tudatta, hogy Omni Porphe és Irmak kezdik elszigetelni. Hannibál azt javasolta, hogy konvergáljon apjuk felé.
  

Nincsenek megjegyzések: